لطفا یکی از روزهای ذیل را جهت تشکیل مجمع و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره انتخاب نمایید

Created by: عقیل احمدی (بازرس )
Created 8 months ago
پنجشنبه ساعت ۱۱ مورخ ۱۸ ابان
شنبه ساعت۱۸ مورخ ۲۰ ابان
رستاک و شاهین انرژی -پنجشنبه ساعت ۱۱مورخ ۱۸ ابان -۸ رای
رستاک و شاهین انرژی -شنبه ساعت ۱۸ مورخ ۲۰ ابان-۸رای
دکتر حیدری و دکتر کیارودی-پنجشنبه ساعت ۱۱مورخ ۱۸ ابان-۶رای
دکتر حیدری و دکتر کیارودی شنبه ساعت ۱۸ مورخ ۲۰ ابان -۶رای
احمدی - پنجشنبه ساعت ۱۱ مورخ ۱۸ ابان -۲رای
احمدی شنبه ساعت ۱۸ مورخ ۲۰ ابان -۲رای
See results
You can make a new Ferendum poll here: New Ferendum poll
show the configuration of this Ferendum
 • Anonymous Poll
 • Public Poll
 • Allow voting one option only
 • Allow participation without an account
 • Do not allow participants to add new options
 • Show Facebook, Twitter, Whatsapp and e-mail buttons : ON
 • Allow comments
 • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
 • Show Results?: After voting
  • Show 'See results' link? : ON

Do you have questions about the configuration options? Check out our FAQ section: FAQ

Comments

What is Ferendum

Much more than an online polls and surveys system without registration and free.


Ferendum is a the free online voting system and poll maker. Online surveys and quick straw polls to share in Messenger, WhatsApp, Twitter, Facebook, e-mail or to embed in webs or blogs. Very useful also to plan and schedule events (for example the date or place of an event). Fast, free and without registration.


Schedule an event date


You can use the Tables of Votes of Ferendum to schedule a meeting, diner or any event. The participants can indicate in a non-anonymous way all the days that they are available for the event in order to find out quickly the most convenient day for everybody. You only have to share the poll link by e-mail, social networks, WhatsApp, Line or by any other means.


Decide a place or the activity in an event


You can use our free online voting tool not only to schedule dates but also for example to chose a restaurant to go in a group or the activity to do in a hang out. Each participant will chose his/her preferred choice.


One single survey to share in: Twitter, Facebook, Youtube etc …


You can use the Anonymous Polls of Ferendum to make an online survey and share it in the social networks, in forums or blogs.


Messenger polls


Ferendum is perfect for polls in Messenger, WhatsApp, Line, Telegram, by SMS or e-mail etc. Just share the poll link.


Surveys embedded in web pages


In addition to a link to the poll/ survey page we also provide a simple HTML code that can be inserted in any web page to embed a survey.


Anonymous online polls


With Ferendum you can create an anonymous poll about anything like for example an election of the president of an association.


Secure polls


In Ferendum we use multiple and simultaneous techniques to ensure that no one votes more than once. For an extra security you can turn on the option to require to log-in with a social network so that it is only permitted one vote per account. For small groups of known people the Table of Votes is another alternative where the name of the participants and their selection are visible to anyone.


Registration Form


The Table of Votes can be used for other purposes like for example as a registration form. People can write done their names together with the option to which they want to register

 

You can make a new Ferendum poll here: New Ferendum poll