Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021 Tebliğ Konuları

Created by: Rekabet Hukuku Merkezi
Created 5 months ago
1526 people have already voted
1- Büyük Veri Çağında Rekabet Hukuku ve İş Hukuku İşbirliği: Yaşanabilir Bir Gezegen Hedefi
2- Karşılaştırmalı Hukuk Kapsamında Kitle Fonlaması (Crowdfundıng) Platformları ve Muhtemel Rekabet İhlalleri
3- Rekabet Hukuku Açısından Birleşme ve Devralmalara İlişkin İptal Kararlarının Sonuçları: “Tekel Birası Kararı”
4- Türk ve AB Rekabet Hukukunda Ne Bis In Idem İlkesi
5- Rekabet Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü
6- Yoğunlaşma Kontrolünde İnovasyon Rekabetinin Rolü
7- Amacı Bakımından Rekabetin Kısıtlanması Kavramına İlişkin Son Dönem ABAD Kararları ve İktisat Perspektifinden Bir Sentez
8- Alman Haksız Rekabet Kanunu (UWG) Madde 16’da Düzenlenen Cezayı Gerektiren Reklam
9- Yıkıcı Devralmalar: Bir Yetki Paranoyası Mıdır, Yoksa Geleneksel Rekabet Kurallarının Zayıf Noktası mı?
10- Rekabet Kurulu’nun 20.03.2020 Tarihli Akaryakıt Kararının Değerlendirilmesi
11- Dijital Ekonomi ve Covid-19’un İşgücü Piyasasına etkisine Rekabet Hukuku Penceresinden Bakış
12- Rekabet Kurulunun Güncel Kararları Işığında Kamu Kuruluşlarının Rekabeti Bozucu İşlem ve Eylemleri ile Bunlara Uygulanabilecek Yaptırımlar
13- Ortak Girişim ve Ana Teşebbüs Tek Bir Ekonomik Bütünlük Oluşturur Mu? Türk Rekabet Hukuku Uygulaması
14- İnovasyonda Rekabet
15- Türk Rekabet Hukukunda Taahhüt Düzenlemesi, Sorunlar ve Beklentiler
16- Kredi Kartı Takas Ücretleri Açısından Rekabet Hukuku Sorunları, Avrupa Birliği IFR Yönetmeliği ve Sonrası
17- Does Amazon’s failure to comply with the obligations regarding online behavioral advertising under the GDPR harm fair competition in the advertising market?
18- Şikago Okulu’nun Rekabet Politikası Üzerindeki Hakimiyeti Sona mı Eriyor?
19- Kurum’un Teşebbüslerden 4054 sayılı Kanun Kapsamında Bilgi Talep Etme Yetkisi ile Kişisel Veri Mevzuatı Çatışmasının Değerlendirilmesi
20- Güncel Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Kararları Işığında Türk Rekabet Hukukunda Teşebbüs - Teşebbüs Birliği Tartışması
21- Akaryakıt Soruşturması Kapsamında Sektörde Rekabet Sorunları ve Müdahale Araçları
22- Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Işığında Yerinde İnceleme Yetkisinin Gelişimi ve Olası Riskler
23- Rekabet Hukukunda Açık ve Ağır İhlaller
24- Avrupa Birliği Platform Regülasyonu ve Hukuk Politikası Bakımından Çıkarımlar
25- Rekabet Kurulu’nun Akaryakıt Piyasasına Müdahalelerinin Bir Okuması
26- Rekabet Hukukundaki “Ekonomik Bütünlük” Kavramının İdarenin Usule İlişkin İşlemleri Bakımından Değerlendirilmesi
27- Birleşme ve Devralma İncelemeleri için Öngörülen 30 Günlük Kanuni Süre Özelinde İdare Hukukunda Zımni Kabul Kavramı ve Uygulamadaki Sorunlar
28- Büyük Verinin Rekabet Hukukuna Etkilerinin Değerlendirilmesi
29- İstihdam Pazarlarında Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar
30- Rekabet Kurulu Kararları ve Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Kapsamında Dijital Delillerin Değerlendirilmesi
31- Güncel Kurul ve Yargı Kararları Işığında Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi
32- Rekabet Kurulu’nun 2020 Akaryakıt Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Tespitine Dair Yaklaşıma ve Verilerin İktisadi Analizine Yönelik Değerlendirmeler
33- Killer Acquisitions: Rekabet Hukuku Kapsamında Bir Değerlendirme
34- Hukuki Açıdan Kriz Kartelleri ve Güncel Yaklaşımlar
35- Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmalar: A.B.D., A. B. ve Türkiye Uygulamasının Karşılaştırması ve Gelecek için Beklentiler
36- Online Platformlarda rekabet ve diğer online platformlar tanımı
37- Demiryolu Sektöründe Serbestleşme ve Türkiye
38- Liman Hizmetleri Alanındaki Düzenlemeler ve Rekabet
Standarda Esas Patentlerin Adil, Makul ve Ayrımcı Olmayan Koşullarla Lisanslanması: Müzakere Aşamalarında Gönüllülük Kriterinin Tespiti ve Lisansın Üretim Zincirindeki Seviyesine Dair Güncel Tartışmal
40- Rekabet Hukukunda Geçici Tedbir Kararlarının Yükselişi: Dijitalizasyon ve Pandeminin Etkileri
41- İnovasyon Rekabeti: Rekabet Hukukunda Paradigma Değişimi mi? (Alman Otomotiv Üreticileri Soruşturmaları ve Facebook Davası Ekseninde Değerlendirmeler)
42- Rekabet Kurumu’nun Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Yetkisinin Adli Bilişim İlkeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi
43- Dijital Platformlar Arasında Veri Taşınabilirliği ve Rekabet
44- Türkiye ve AB'de Dikey Anlaşmalar Grup Muafiyeti Düzenlemelerinde Farklılıklar
45- Dijital Piyasalarda Yoğunlaşmalara Ex Post Bakış: Makaralar Geri mi Sarılıyor?
46- Birleşme ve Devralma İşlemlerine İlişkin Para Cezası Riskleri: Şirketler Neden Bildirimde Bulunmaz veya Yanlış Bilgi Verir?
47- Perakendecilere Peş Peşe Açılan Soruşturmalar ve Yeni Sektör Araştırmaları Bize Ne Söylüyor? Rekabet Kurulu’nun Ajandasında Alıcı Gücü Var mı?
48- 7246 sayılı Kanunla Getirilen De Minimis Kuralının Türk Rekabet Hukukunda Uygulanabilirliği
49- Platform Hukuku: Yeni Bir Hukuk Dalı?
50- “Bir Sonraki Google Hemen Köşede mi?”: Yıkıcı Devralmalara Devralınan Şirket Tarafından Bir Bakış
See results
You can make a new Ferendum poll here: New Ferendum poll
show the configuration of this Ferendum
 • Anonymous Poll
 • Private Poll
 • Allow voting more than one option
 • Allow participation without an account
 • Do not allow participants to add new options
 • Show Facebook, Twitter, Whatsapp and e-mail buttons : ON
 • Allow comments
 • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
 • Show Results?: After voting
  • Show 'See results' link? : ON

Do you have questions about the configuration options? Look up our FAQ section: FAQ

Comments

What is Ferendum

Much more than a free online polls and surveys system without registration.


Ferendum is a free online voting system and poll maker. Online surveys and quick straw polls to share in WhatsApp, Messenger, Twitter, Facebook, e-mail or to embed in webs or blogs. Very useful also to plan and schedule events (for example the date or place of an event). Fast, free and without registration.


Schedule an event date


You can use the Tables of Votes of Ferendum to schedule a meeting, diner or any event. The participants can indicate in a non-anonymous way all the days that they are available for the event in order to find out quickly the most convenient day for everybody. You only have to share the poll link by e-mail, social networks, WhatsApp, Line or by any other means.


Decide a place or the activity in an event


You can use our free online voting tool not only to schedule dates but also for example to chose a restaurant to go in a group or the activity to do in a hang out. Each participant will chose his/her preferred choice.


One single survey to share in: Twitter, Facebook, Youtube etc …


You can use the Anonymous Polls of Ferendum to make an online survey and share it in the social networks, in forums or blogs.


WhatsApp poll


Ferendum is perfect for polls in WhatsApp, Messenger, Line, Telegram, by SMS or e-mail etc. Just share the poll link.


Surveys embedded in web pages


In addition to a link to the poll/ survey page we also provide a simple HTML code that can be inserted in any web page to embed a survey.


Anonymous online polls


With our online poll maker you can create an anonymous poll about anything like for example an election of the president of an association.


Secure polls


In Ferendum we use multiple and simultaneous techniques to ensure that no one votes more than once. For an extra security you can turn on the option to require to log-in with a social network so that it is only permitted one vote per account. For small groups of known people the Table of Votes is another alternative where the name of the participants and their selection are visible to anyone.


Registration Form


The Table of Votes of our online poll creator can be used for other purposes like for example as a registration form. People can write done their names together with the option to which they want to register

 

You can make a new Ferendum poll here: New Ferendum poll