Zakonom o lokalnim izborima trebalo bi

Zakonom o lokalnim izborima trebalo bi


Created 1 year and 7 months ago
59 people have already voted

omogućiti kandidaturu svima koji to žele bez obzira na kažnjavanja
   
zabraniti kandidaturu svima koji su iz bilo kojeg razloga kazneno odgovarali
   
ostaviti ga onakvim kakav je sada
   
See results

You can make a new Ferendum poll here: New Ferendum poll