Ako situacija u Sjevernoj Irskoj eskalira da li ste spremni boriti se kao dobrovoljac/ka za republikanski cilj?

Ako situacija u Sjevernoj Irskoj eskalira da li ste spremni boriti se kao dobrovoljac/ka za republikanski cilj?


Created by:jelen

Created 5 months ago
9 people have already voted

DA, konačno oslobođenje i ujedinjenje Irske je pravedan cilj
   
DA, ako budem mogao/la dobiti slobodno na poslu
   
Bi, rado inače, ali sad je korona pa se ne može putovati
   
NE, to bi bilo protivno zakonima RH
   
NE, moj kategorički imperativ jest nenasilje
   
NE, pravi neprijatelji su Ljudi Gušteri
   
nisam razmišljao/la o tome
   
See results

You can make a new Ferendum poll here: New Ferendum poll