Ako situacija u Sjevernoj Irskoj eskalira da li ste spremni boriti se kao dobrovoljac/ka za republikanski cilj?

Ako situacija u Sjevernoj Irskoj eskalira da li ste spremni boriti se kao dobrovoljac/ka za republikanski cilj?


Created by:jelen

Created 6 months ago
9 people have already voted

DA, konačno oslobođenje i ujedinjenje Irske je pravedan cilj
   1 (11.1 %)
DA, ako budem mogao/la dobiti slobodno na poslu
   0 (0.0 %)
Bi, rado inače, ali sad je korona pa se ne može putovati
   0 (0.0 %)
NE, to bi bilo protivno zakonima RH
   1 (11.1 %)
NE, moj kategorički imperativ jest nenasilje
   0 (0.0 %)
NE, pravi neprijatelji su Ljudi Gušteri
   2 (22.2 %)
nisam razmišljao/la o tome
   5 (55.6 %)

You can make a new Ferendum poll here: New Ferendum poll