Είστε ευχαριστημένοι με την ελληνική πρεσβεία του Τοροντο?

Creato da: Konstantinos zachos
Creato 2 anni e 1 mese fa
Hanno già votato 9 persone
reloads
Opzione 
Voti
Nomi

Ana

Eva

Maria

Leo

Eleni

Paulos

Tony

George

Κωνσταντίνος Ζάχος
Ναι
 0 
Οχι
 5 
Απαράδεκτοι
 5 

You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
  • Tabella dei voti (non anonima)
  • Votazione Pubblica
  • Permetti di votare per più di un'opzione
  • Permetti di partecipare senza usare un account
  • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
  • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
  • Permetti commenti
  • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
  • Can participants delete or modify their votes?: Yes

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Commenti

Cos'è il Ferendum?

Molto più di un sistema di votazioni e sondaggi online gratuito senza registrazione.

Ferendum è un sistema di voto online gratuito e creatore di sondaggi. Sondaggi online e votazioni rapidi da condividere su Messenger, Twitter, Facebook, e-mail... o da incorporare in siti Web o blog. Molto utile anche per pianificare e programmare eventi (ad esempio la data o il luogo di un evento). Veloce, gratuito e senza registrazione.


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio