Vad ska vi heta?

Tänk på vårt breda uppdrag fån strategi, insikt, innovation till nyutveckling och att vi ska omfamna detta: • Ansvarar strategiskt för Unionens framtida erbjudande • Omvärldsbevakning som inspel för erbjudandet • Identifierar behov och situationer genom etnografiska metoder och datainsamling • Ansvarar för kundresor och processkartläggning som är centrala vid utveckling av erbjudande, kommunikation och marknadsföring • Formulerar agerbara utvecklingsförslag • Utforskar och testar helt nya tjänster • Driver utveckling utifrån ett digitalt fokus och med målgruppsperspektiv • Utvecklar och förbättrar medlems- och insiktsdrivna arbetssätt
Creato da: Henrik
Creato 11 mesi fa
Hanno già votato 4 persone
Team Framtid och Innovation
(25.0 %)
Team Strategi, Workshops, Analys och Tjänsteutveckling
(0.0 %)
Team Analys och Strategi
(0.0 %)
Team Målgruppsanalys och Design
(0.0 %)
Team Strategi, Tjänstedesign och Metodstöd
(0.0 %)
Team Insikt och Innovation
(12.5 %)
Team Analys och Utveckling
(0.0 %)
Team Strategi, Analys och Design
(0.0 %)
Team Strategi, Tjänstedesign och Innovation
(12.5 %)
Team Tjänstestrategi
(0.0 %)
Team Innovation och Tjänstedesign
(12.5 %)
Team Framtidsstrategi och Innovation
(0.0 %)
Team Strategi, Innovation och Utveckling
(12.5 %)
Team Strategisk utveckling
(0.0 %)
Team Utforskning, Innovation och Realisation
(0.0 %)
Team Strategisk innovation
(25.0 %)
You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
 • Votazione Anonima
 • Votazione Pubblica
 • Permetti di votare per più di un'opzione
 • Permetti di partecipare senza usare un account
 • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
 • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : OFF
 • Non permettere commenti
 • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
 • Show Results?: After voting
  • Show 'See results' link? : OFF

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ