Vad ska vi heta?

Tänk på vårt breda uppdrag fån strategi, insikt, innovation till nyutveckling och att vi ska omfamna detta: • Ansvarar strategiskt för Unionens framtida erbjudande • Omvärldsbevakning som inspel för erbjudandet • Identifierar behov och situationer genom etnografiska metoder och datainsamling • Ansvarar för kundresor och processkartläggning som är centrala vid utveckling av erbjudande, kommunikation och marknadsföring • Formulerar agerbara utvecklingsförslag • Utforskar och testar helt nya tjänster • Driver utveckling utifrån ett digitalt fokus och med målgruppsperspektiv • Utvecklar och förbättrar medlems- och insiktsdrivna arbetssätt
Creato da: Henrik
Creato 8 mesi fa
Hanno già votato 4 persone
Team Framtid och Innovation
Team Strategi, Workshops, Analys och Tjänsteutveckling
Team Analys och Strategi
Team Målgruppsanalys och Design
Team Strategi, Tjänstedesign och Metodstöd
Team Insikt och Innovation
Team Analys och Utveckling
Team Strategi, Analys och Design
Team Strategi, Tjänstedesign och Innovation
Team Tjänstestrategi
Team Innovation och Tjänstedesign
Team Framtidsstrategi och Innovation
Team Strategi, Innovation och Utveckling
Team Strategisk utveckling
Team Utforskning, Innovation och Realisation
Team Strategisk innovation

You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
 • Votazione Anonima
 • Votazione Pubblica
 • Permetti di votare per più di un'opzione
 • Permetti di partecipare senza usare un account
 • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
 • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : OFF
 • Non permettere commenti
 • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
 • Show Results?: After voting
  • Show 'See results' link? : OFF

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Pagina generata in 0.031 secondi.