၂၀၂၀ မဲ အကြိုစစ်တမ်း

ကြိုက်ရာကို မဲပေးပါ
Creato da: hetu
Creato 1 mese fa
Hanno già votato 3 persone
Opzione 
Voti
Nomi

Kbm

Pa mokkha

Hetu
၁ = အနီ
 0 
၂ = အစိမ်း
 3 
၃ = အဝါ
 0 
၄ = အပြာ
 0 
၅ = အခြား
 0 

You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
  • Tabella dei voti (non anonima)
  • Votazione Pubblica
  • Permetti di votare per una sola opzione
  • Permetti di partecipare senza usare un account
  • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
  • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
  • Permetti commenti
  • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
  • Can participants delete or modify their votes?: Yes

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Commenti

Ferendum Pubblica Correlati

Tabella dei voti (non anonima) vuoi partecipare alle luci di Natale 2020 mettendo € 65/70? Creata 13 giorni fa, 26 visite, ultima visita 8 giorni fa

Tabella dei voti (non anonima) Modalità tornei 2020-2021 e premi Creata 1 mese fa, 48 visite, ultima visita 1 mese fa

Tabella dei voti (non anonima) Gironi WAGS Stagione 2020/2021 Creata 2 mesi fa, 485 visite, ultima visita 4 giorni fa

Tabella dei voti (non anonima) Presidente Fanta 2020/2021 Creata 2 mesi fa, 61 visite, ultima visita 26 giorni fa


   Votazione Anonima Inchiesta del tipo 'Votazione Anonima'
   Tabella dei voti (non anonima) Inchiesta del tipo 'Tabella di Voti' (non anonima)


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio