تبلیغ یا بدون تبلیغ

اگر اکثریتی که رأی میدن، رأی موافق بدن، عضو های این گروه میتونند حداکثر فقط یک تبلیغ در باره کالا یا سرویس خودشون یا فامیل نزدیک شون رو در این گروه بفرستند
Creato da: بهرام نورانی
Creato 5 mesi fa
Hanno già votato 31 persone
Pagina dei partecipanti 3 di 3.
    Partecipanti anteriori     >>    
reloads
Opzione 
Voti
Nomi

صدری ی

Taraneh tofighi

بهمن

شیلا

عزالدین میرمیرانی

Sanaz azarmi

مژگان ن

لعیا

Nasrin

میلاد حیدرزاده

عباس،،،،ح

سارا طریقی

علی طاهری

پیمان

مرضیه توسلی
موافقم که هفته ای یک بار تبلیغ بشه در گروه
 26 
مخالفم که هفته ای یک بار تبلیغ بشه در گروه
 4 
رأی من ممتنع هستش
 1 

Questa votazione contiene voti eliminati o modificati. Mostra modifiche
You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
  • Tabella dei voti (non anonima)
  • Votazione Pubblica
  • Permetti di votare per una sola opzione
  • Permetti di partecipare senza usare un account
  • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
  • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
  • Permetti commenti
  • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
  • Can participants delete or modify their votes?: Yes

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Commenti

Cos'è il Ferendum?

Molto più di un sistema di votazioni e sondaggi online gratuito senza registrazione.

Ferendum è un sistema di voto online gratuito e creatore di sondaggi. Sondaggi online e votazioni rapidi da condividere su Messenger, Twitter, Facebook, e-mail... o da incorporare in siti Web o blog. Molto utile anche per pianificare e programmare eventi (ad esempio la data o il luogo di un evento). Veloce, gratuito e senza registrazione.


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio