Vraag betreffende de supportersbus van de club/Question concernant le car des supporters du club

Binnenkort kunnen we, met beperkt publiek, opnieuw naar de thuiswedstrijden gaan kijken. Of we al dan niet een supportersbus inleggen hangt af van het aantal inschrijvingen. Om hier rond een beslissing te kunnen nemen, organiseren we deze korte bevraging. Mogen we jullie vragen om deze in te vullen ten laatste tegen zondag 13 september 18u00, De bevraging is anoniem. Alvast bedankt! / Bientôt, avec un public limité, nous pourrons à nouveau regarder les matches à domicile. Prévoir, oui ou non, un car de supporters, dépend du nombre d'inscriptions. Afin de prendre une décision à ce sujet, nous organisons cette petite enquête. Nous vous demandons de le remplir au plus tard le dimanche13 septembre 18h00, Cette enquête est anonyme. Merci!
Gecreëerd door: Cup of Standard Tienen
Gecreëerd 8 maanden geleden
Er hebben reeds 58 personen gestemd
Als ik naar de wedstrijden met beperkt publiek ga, neem ik de bus van de club/Si je vais aux matches, public limité, je prends le car du club.
Als ik naar de wedstrijden met beperkt publiek ga, neem ik de bus van de club, ook tegen meerprijs/Si je vais aux matches, public limité, je prends le car du club, aussi avec un supplément
Als ik naar de wedstrijden met beperkt publiek ga, ga ik met eigen vervoer/Si je vais aux matches, public limité, j'y vais avec propres moyens
Ik ga niet naar de wedstrijden met beperkt publiek/Je ne vais pas aux matches avec un public limité
Ik weet het nog niet/Je ne le sais pas déjà.
Zie de resultaten
Je kan een nieuwe poll creëren in: Een Ferendum maken
Zie configuratie van dit Ferendum
 • Geheime poll (Anonieme poll)
 • Privépoll
 • Toelaten om op een enkele optie te stemmen
 • Toelaten om deel te nemen zonder een account te gebruiken
 • Deelnemers niet toelaten nieuwe opties toe te voegen
 • Toon de knoppen voor Facebook, Twitter en andere sociale netwerken : OFF
 • Geen commentaren toelaten
 • IP-adressen updaten om fraudulente polls te vermijden?: Ferendum laten beslissen
 • Resultaten tonen?: Resultaten tonen nadat er gestemd wordt
  • Link `Zie resultaten´ tonen : ON

Heb je twijfels over de configuratie? Ga naar de meest gestelde vragen: FAQ

Wat is Ferendum?

Veel meer dan een systeem voor online polls en enquêtes, gratis en zonder te moeten registreren.


Ferendum is een gratis online systeem voor opiniepeilingen. Je kan online enquêtes en polls aanmaken om te delen op WhatsApp, Twitter, Facebook, via e-mail of te embedden in je websites of blogs. Je kan ook evenementen plannen via stemming (bijvoorbeeld over de datum of de plaats). Het is snel, je moet niet registreren en het is gratis!


Enkele gebruiken en kenmerken:


De datum van evenementen plannen


Je kan de Stemmengrafiek van Ferendum gebruiken om een vergadering, etentje, bijeenkomst met vrienden te organiseren of eender welk ander evenement. De deelnemers kunnen openlijk aangeven welke data ze vrij zijn voor het evenement om zo gemakkelijk de beste dag te vinden. Je moet enkel de link van de poll delen op WhatsApp, e-mail, of welk media dan ook.


De plaats of activiteit kiezen voor een evenement


Je kan Ferendum gebruiken niet alleen om de data uit te kiezen maar ook bijvoorbeeld om het restaurant uit te kiezen of de activiteit voor het vrijgezellenfeest. Iedere deelnemer kiest haar/zijn favoriete antwoord(en).


Een enkele enquête voor: Twitter, Facebook, Youtube etc …


Je kan de Gesloten Polls van Ferendum gebruiken om een online enquête te maken en op sociale media te delen of in forums of op blogs.


Enquêtes of polls per WhatsApp


Ferendum is perfect om polls of enquêtes te maken per WhatsApp, Telegram of andere. Je hoeft enkel een link te delen naar de poll


Enquêtes op websites


Naast een link naar de site voor de poll of enquête, voorzien wij een eenvoudige HTML-code om deze in je website te embedden zodat je een enquête aan je site kan toevoegen.


Online gesloten polls


Met Ferendum kan je een anonieme poll maken (geheime stemming) over eender welk thema zoals het verkiezen van een nieuwe president van een vereniging etc.


Veilige polls


Bij Ferendum gebruiken we meerdere methodes tegelijkertijd om te proberen te vermijden dat iemand meer dan één keer deelneemt aan de poll. We bevelen daarom aan om op veilig te spelen en de optie te activeren waarbij vereist wordt in te loggen via een account van een of andere sociale media zodat maar één keer kan worden deelgenomen vanaf elke account. Indien er weinig deelnemers zijn en ze kennen elkaar, dan kan je ook de Tabel met Stemmen (niet geheime stemming) aangeven zodat de naam van de stemmers en de stem zichtbaar is voor iedereen.


Inschrijvingsformulier


De Stemmengrafiek kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden dan de poll of de enquête zoals bijvoorbeeld als inschrijvingsformulier. De opties kunnen bijvoorbeeld zijn activiteiten op school en de deelnemers kunnen hun naam ingeven en de gekozen optie.

 

Je kan een nieuwe poll creëren in: Een Ferendum maken