Enquête randvoorwaarden ter Sype Loosdrecht. Op welke stemt u? Dubbelstemmen is niet mogelijk.

de hele maand november kunt u éénmalig stemmen over elk van de punten; kruis aan als u VOOR bent, zo niet dan stemt u TEGEN! resultaat als advies aanbieden aan de gemeenteraad. Eindelijk zicht op vooruitgang in de bouw van woningen op Ter Sype. 6 oktober werden de kaders voor ontwikkeling van deze woonwijk besproken. Het college wil afzien van eigen participatie in de vorm van meedenken over die kaders. Wij willen wél dat inwoners en ondernemers daarover vooraf meepraten. Dat draagt bij aan draagvlak en richting. Doet u mee? zegt het voort!
Gecreëerd door: Wim van Oudheusden
Gecreëerd 7 maanden geleden
Er hebben reeds 99 personen gestemd
1. IK BEN VOOR: Bouw zoveel mogelijk woningen in de betaalbare prijsklassen. Waar dat qua geluids- of milieuregels niet kan, is (kleinschalige) bedrijvigheid een optie.
2. IK BEN VOOR: Zorg voor goede ontsluiting met een rondweg, zodat de Tjalk eindelijk een rustige weg wordt en we doorgaand verkeer in het dorp kwijtraken.
3. IK BEN VOOR: Voeg geen detailhandel in dit gebied toe. Daarvan is meer dan genoeg in het bestaande dorp beschikbaar.
4. IK BEN VOOR: Zorg ervoor dat toekomstige bewoners zich realiseren dat het vliegveld zowel geluidsoverlast als (kijk)genot oplevert.
5. IK BEN VOOR: Ontwikkel deze wijk op basis van realistische en haalbare duurzaamheidseisen in een passende groene omgeving.
6. IK BEN VOOR: Hou in de ontwikkeling van Ter Sype terdege rekening met de begraafplaats, zowel als plek van rust en bezinning als met een eventuele uitbreiding.
7. IK BEN VOOR: Bouw voor het eerst in de geschiedenis vraaggestuurd, naar behoefte van de lokale woningzoekenden. Informeer hen op een avond over een ruime keuze uit woningtypen en moderne woonvormen
8. IK BEN VOOR: Leg de nadruk op sociale huur voor starters nu bleek dat er bijna 900 zelfstandig willen gaan wonen.
9. IK BEN VOOR: Op de tweede plaats gevolgd door de geschatte 200 50+’ers, die best kleiner willen, maar gelijkvloers en levensloopbestendig. Gebruik als criterium ZorgWoonKeur van Wij Willen Wonen.
10.IKBEN VOOR: Biedt als derde ruimte voor zelfbouw met www... via collectief particulier opdrachtgeverschap CPO.
11. IK BEN VOOR: Voldoe aan de taakstelling vanuit de MRA om minimaal 20% ecologisch te bouwen.
Ik woon in Loosdrecht
Ik woon niet in Loosdrecht, maar wel in Wijdemeren
Ik woon niet in Wijdemeren maar wil wel in ter Sype wonen
Ik wil dat ISMaatwerk (www... ) de burgerparticipatie vóóraf in opdracht krijgt van de gemeente. De ontwikkelaar doet de 2e fase zoals gebruikelijk.
Zie de resultaten
Je kan een nieuwe poll creëren in: Een Ferendum maken
Zie configuratie van dit Ferendum
 • Geheime poll (Anonieme poll)
 • Open poll
 • Toelaten om op meerdere opties te stemmen
 • Toelaten om deel te nemen zonder een account te gebruiken
 • Deelnemers niet toelaten nieuwe opties toe te voegen
 • Toon de knoppen voor Facebook, Twitter en andere sociale netwerken : ON
 • Commentaren toelaten
 • IP-adressen updaten om fraudulente polls te vermijden?: Ferendum laten beslissen
 • Resultaten tonen?: Resultaten tonen nadat er gestemd wordt
  • Link `Zie resultaten´ tonen : ON

Heb je twijfels over de configuratie? Ga naar de meest gestelde vragen: FAQ

Commentaren

Wat is Ferendum?

Veel meer dan een systeem voor online polls en enquêtes, gratis en zonder te moeten registreren.


Ferendum is een gratis online systeem voor opiniepeilingen. Je kan online enquêtes en polls aanmaken om te delen op WhatsApp, Twitter, Facebook, via e-mail of te embedden in je websites of blogs. Je kan ook evenementen plannen via stemming (bijvoorbeeld over de datum of de plaats). Het is snel, je moet niet registreren en het is gratis!


Enkele gebruiken en kenmerken:


De datum van evenementen plannen


Je kan de Stemmengrafiek van Ferendum gebruiken om een vergadering, etentje, bijeenkomst met vrienden te organiseren of eender welk ander evenement. De deelnemers kunnen openlijk aangeven welke data ze vrij zijn voor het evenement om zo gemakkelijk de beste dag te vinden. Je moet enkel de link van de poll delen op WhatsApp, e-mail, of welk media dan ook.


De plaats of activiteit kiezen voor een evenement


Je kan Ferendum gebruiken niet alleen om de data uit te kiezen maar ook bijvoorbeeld om het restaurant uit te kiezen of de activiteit voor het vrijgezellenfeest. Iedere deelnemer kiest haar/zijn favoriete antwoord(en).


Een enkele enquête voor: Twitter, Facebook, Youtube etc …


Je kan de Gesloten Polls van Ferendum gebruiken om een online enquête te maken en op sociale media te delen of in forums of op blogs.


Enquêtes of polls per WhatsApp


Ferendum is perfect om polls of enquêtes te maken per WhatsApp, Telegram of andere. Je hoeft enkel een link te delen naar de poll


Enquêtes op websites


Naast een link naar de site voor de poll of enquête, voorzien wij een eenvoudige HTML-code om deze in je website te embedden zodat je een enquête aan je site kan toevoegen.


Online gesloten polls


Met Ferendum kan je een anonieme poll maken (geheime stemming) over eender welk thema zoals het verkiezen van een nieuwe president van een vereniging etc.


Veilige polls


Bij Ferendum gebruiken we meerdere methodes tegelijkertijd om te proberen te vermijden dat iemand meer dan één keer deelneemt aan de poll. We bevelen daarom aan om op veilig te spelen en de optie te activeren waarbij vereist wordt in te loggen via een account van een of andere sociale media zodat maar één keer kan worden deelgenomen vanaf elke account. Indien er weinig deelnemers zijn en ze kennen elkaar, dan kan je ook de Tabel met Stemmen (niet geheime stemming) aangeven zodat de naam van de stemmers en de stem zichtbaar is voor iedereen.


Inschrijvingsformulier


De Stemmengrafiek kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden dan de poll of de enquête zoals bijvoorbeeld als inschrijvingsformulier. De opties kunnen bijvoorbeeld zijn activiteiten op school en de deelnemers kunnen hun naam ingeven en de gekozen optie.

 

Je kan een nieuwe poll creëren in: Een Ferendum maken