ગ્રામ પંચાયત અંબાજીના સરપંચ પદ ના ઉમેદવારની તમારી પસંદ જણાવો.

આ ફક્ત એક ઓનલાઇન ઓપીનીય પોલ છે. આપનો મત આપી શ્રેષ્ઠ ઉમેદવરનું ચયન કરો.
Criada por: Ambaji Panchayat
Criada faz 1 ano e 7 meses
Já votaram 3100 pessoas
reloads
શૈલેષભાઈ પટેલ
62 (2.0 %)
બકાજી જોશી
79 (2.5 %)
મહેશભાઇ પંડ્યા
11 (0.4 %)
ઇન્દરમલ ગુર્જર
11 (0.4 %)
કલ્પનાબેન રાજકુમાર ( ભૈયાજી ) પટેલ
801 (25.8 %)
રાજનભાઈ અગ્રવાલ
793 (25.6 %)
ભેમાજી ફતાજી ઠાકોર
112 (3.6 %)
દિલીપભાઈ અગ્રવાલ
800 (25.8 %)
પૂનમસિંઘ રાજપૂત
104 (3.4 %)
બકુલેશભાઈ શુક્લ
14 (0.5 %)
દેવેન્દ્રભાઈ વ્યાસ
64 (2.1 %)
મુરારીપ્રસાદ અગ્રવાલ
162 (5.2 %)
ઉપરના માંથી એક પણ નહિ ( નાટો )
88 (2.8 %)
Você pode criar uma nova votação aqui: Criar uma enquete
Ver as configurações deste Ferendum
 • Votação Anónima
 • Enquete Pública
 • Permitir votar em apenas uma opção
 • Permitir participar sem usar uma conta
 • Não permitir aos participantes acrescentarem novas opções
 • Mostrar os botões Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
 • Não permitir comentários
 • Utilizar endereços IP para impedir votos fraudulentos?: Não permitir participar mais de uma vez a partir do mesmo IP (Ferendum o usará junto com outros métodos)
 • Exibir resultados?: Exibir resultados despois de votar
  • Exibir o link 'Ver resultados' : ON

Você tem alguma dúvida sobre como configurar uma enquete? Consulte a nossa seção de perguntas frequentes: FAQ

O que é Ferendum?

Ferendum, o sistema de votação on-line grátis. Enquetes e pesquisas on-line para compartilhar no Twitter, Facebook, WhatsApp, e-mail ou para inserir em sites ou blogs. Também permite planejar eventos mediante votação (por exemplo, escolher a data ou local para um evento). Rápido, sem registro e gratuito.

Se você quer saber como fazer uma enquete no whatsapp ou como criar uma votação no whatsapp você está no lugar certo.

Você pode criar uma nova votação aqui: Criar uma enquete
Este conteúdo não foi criado ou aprovado pela Ferendum