Vad blir det av Onsala Herrgård?

Vi vill ha Din/Er åsikt gällande Onsala Herrgård´s framtid... Ni får denna enkätblankett, då vi har blivit kontaktade av boende i närområdet av Onsala Herrgård. Detta med anledning av att Aleris Omsorg AB vill bedriva behandling och boende för personer mellan 15 – 65 år med psykiska funktionsnedsättningar, missbruk- eller beroendeproblematik. När vi kontaktar ansvariga för den typ av verksamhet (IFO) i Kungsbacka så vet de inget om etableringen samt säger att vi har inget behov av detta just nu. Det innebär att blivande ”patienter” kommer från kringliggande kommuner. Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljade bygglov för verksamheten 2017-10-25. Beslutet är överklagat och ligger nu hos Länsstyrelsen för avgörande. Om vi kan/skall påverka det beslut som fattats, vill vi veta vilken verksamhet Du/Ni önskar där?
Skapad av: Christian
Skapad sedan 5 år och 10 månader
3 personer har redan röstat
För att delta måste du koppla in med ett av dessa konton:
reloads
Alternativ 
Totalt
Namn


Dan Erik Jonsson


Karina Nielsen


Christian Jonsson
Hotell och konferensanläggning
 0 
Boende för äldre
 3 
Boende för personer med missbruks- eller beroendeproblematik
 0 
Annat,.
 0 

Du kan skapa en ny omröstning i: Skapa en Ferendum
Se inställningen på denna Ferendum
 • Rösttabell (ej anonym)
 • Offentlig röstning
 • Tillåt rösta bara för ett alternativ
 • Kräv logga in med ett av dessa konton:
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google
 • Inte ge deltagarna möjlighet att lägga till nya alternativ
 • Visa knappar från Facebook, Twitter och andra sociala nätverk : ON
 • Tillåta kommentarer
 • Använda IP-adresser för att hindra oärliga röster?: Låt Ferendum bestämma
 • Deltagarna kan ta bort eller ändra sin röst?: Ja

Har du tvivel med inställningarna? Se vårt FAQ avsnitt: FAQ

Kommentarer
Vad är Ferendum?

Mycket mer än ett röstningssystem och gratis online-enkäter och utan registrering.


Ferendum är ett gratis röstningssystem online. Enkäter och röstning online för att dela på Twitter, Facebook, WhatsApp, e-post eller för att bäddas in i webbsidor eller bloggar. Den tillåter också schemalägga evenemang genom röstning (t.ex. datum eller plats för ett evenemang). Snabb, utan registrering och gratis.


Planera evenemangdatum


Du kan använda Ferendums rösttabeller för att schemalägga ett möte, middag, träffa med dina vänner eller andra evenemang. Deltagarna kan ange på ett anonymt vis alla de dagar som är tillgängliga för evenemanget för att snabbt hitta en dag som passar alla. Du behöver bara dela röstlänken genom WhatsApp, e-post eller på något annat sätt.


Välj plats eller aktivitet för ett evenemang


Du kan använda Ferendum, inte bara för att välja datum, utan också för att t.ex. välja restaurangen där ni ska äta eller aktiviteten som ska utföras på en svensexa. Varje deltagare väljer sitt eller sina favoritalternativ.


En enda enkät för: Twitter, Facebook, Youtube...


Du kan använda Ferendums Anonyma Röstningar för att göra en online enkät och distribuera den via sociala nätverk, forum eller bloggar.


Enkät på webbplatser


Förutom en länk till röstning/enkätssidan ger vi en enkel HTML-kod för att bädda in i vilken webbsida son helst och därmed lägga till en röstning på din webbplats.


Anonyma röstningar online


Med Ferendum kan man göra en anonym röstning om vilket ämne som helst såsom att välja ny ordförande i en förening etc.


Säkra röstningar


I Ferendum använder vi flera samtidiga metoder för att hindra att ingen delta mer än en gång i röstningen. För ökad säkerhet kan du också aktivera alternativet att kräva att logga in med ett konto på ett socialt nätverk så att du bara kan delta en gång från varje konto. Om deltagarna är få och bekanta kan man också aktivera alternativet Rösttabell (ej anonym röst) så att namnen på röstarna och deras röster är synliga för alla.


Anmälningsblankett


Rösttabellerna kan användas för något annat ändamål än att rösta såsom anmälningsblankett ändamål. Alternativen kan vara, till exempel, aktiviteter på ett gymnasium och deltagarna kan anteckna sitt namn och vilket alternativ som väljs.

 

Du kan skapa en ny omröstning i: Skapa en Ferendum