Offentliga röstningar


Rösttabell (ej anonym) Julklappsleken!!
Skapad sedan 2 månader, 95 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Önskemål om tid och dag för migrationsnätverk 2023
Skapad sedan 2 månader, 17 besök, senaste besök för 17 dagar

Anonym Röstning Vem är mest kristen?
Skapad sedan 2 månader, 20 besök, senaste besök för 1 månad

Rösttabell (ej anonym) Big corridor cleaning
Skapad sedan 2 månader, 5 besök, senaste besök för 2 månader

Anonym Röstning Vem skulle ha mer chans att bli hemlös?
Skapad sedan 2 månader, 28 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Big corridor cleaning
Skapad sedan 2 månader, 4 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Big corridor cleaning
Skapad sedan 2 månader, 3 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Vilken helg?
Skapad sedan 2 månader, 6 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Box - klicka i tillgängliga tider
Skapad sedan 2 månader, 74 besök, senaste besök för 1 månad

Rösttabell (ej anonym) Skulle du köpa av oss
Skapad sedan 2 månader, 25 besök, senaste besök för 2 dagar

Rösttabell (ej anonym) Vilken tröja är fetast?
Skapad sedan 2 månader, 1 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Tillval 2023, planeringstillfälle 2022
Skapad sedan 2 månader, 29 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Vilka dagar kan du vara med?
Skapad sedan 2 månader, 156 besök, senaste besök för 1 månad

Rösttabell (ej anonym) Planeringsmöte för tillval vt 2022
Skapad sedan 2 månader, 9 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Lunch före bad?
Skapad sedan 2 månader, 18 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Ska vi supa oss fräsning å skita i bowling
Skapad sedan 2 månader, 57 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Öresund runt
Skapad sedan 2 månader, 62 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Uppstartsmöte tioårsjubileum 128
Skapad sedan 3 månader, 44 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Omeöstning
Skapad sedan 3 månader, 25 besök, senaste besök för 2 månader

Anonym Röstning AW plats
Skapad sedan 3 månader, 66 besök, senaste besök för 2 månader


   Anonym Röstning Fråga typ ‘Anonym Röstning’
   Rösttabell (ej anonym) Frågor av typen ‘Rösttabeller’ (inte anonym)


1  2  3 4  5  6  7  8  9  10